Privacy-vertrouwelijkheid

mrt 01 2015

Door het bezoeken van de site verleent u het recht om intern gebruik te maken, met het oog op ontleding, statistiek en marketing, van de gegevens die door Diamond Theme Park Awards zouden ingenomen worden. In de mate waarin de gegevens van persoonlijke aard verzameld worden, en overeenkomstig de wet van 8 december inzake de bescherming van de privacy ten opzichte van de verwerking van gegevens van persoonlijke aard, beschikt u over een recht op toegang tot deze gegevens en over een recht op rechtzetting ervan. Met het oog hierop nodigen wij u uit desgevallend contact met ons op te nemen met Patrick Joossens, Waterstraat 4, B-2180 Ekeren

Artikel 4&1 van de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy is van toepassing op de gegevens van persoonlijke aard van de deelnemers en namelijk de in de newsletter ingeschreven gegevens. Deze gegevens zullen geregistreerd worden in een adressenbestand dat intern gebruikt kan worden of in het raam van handelsdaden. In geen enkel geval zullen individuele persoonlijke gegevens gepubliceerd worden. Op ieder ogenblik beschikt de deelnemer over een recht op toegang, rechtzetting en beroep inzake deze gegevens. De leeftijds- en locatiegegevens van de surfer kunnen beveiligd worden bij de inschrijving op de newsletter, met statistische doeleinden of met het oog op de verbetering van zijn diensten en dienstaanbod. Deze gegevens worden ook opgeslagen onder de vorm van cookies ten einde hem bij zijn volgend bezoek soortgelijke activiteiten aan te bieden.

 

Login